Rólunk írták

Válogatás a Dévaványai Hírlap iskolánkról írt cikkeiből

Sikeresen szerepeltek a területi nyelvi versenyeken

az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola tanulói

 

Februárban két nyelvi verseny területi fordulóján vettek részt iskolánk tanulói.

 

                 A Kazinczyról elnevezett „SZÉP MAGYAR BESZÉD” versenyen – az iskolai forduló eredménye alapján – a Ványai Ambrus Általános Iskolát két tanuló képviselte: Turi Fanni (6.o) és Gyányi Adrienn (8.o). A területi fordulónak idén a vésztői általános iskola adott otthont február 11-én. Korosztályonként minden iskolából egy-egy tanuló vehetett részt a megmérettetésen, s a szokásoknak megfelelően egy szabadon választott és egy kötelező szöveget kellett a zsűri előtt szépen, értő módon felolvasniuk. Turi Fanni (felkésztő tanára: Urbanovich Andrásné) az ötödik és hatodik évfolyamosok között 2. helyezést ért el, fél ponttal lemaradva az 1. helyezettől. Gyányi Adrienn is (felkészítő tanára: Gyányi Mariann) szépen szerepelt a hetedik-nyolcadikosok között. Szép eredményeikhez gratulálunk!

 

 

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny területi fordulóját az idén is Füzesgyarmaton rendezték meg. Iskolánkból - a házi forduló eredményeképpen – a következő tanulók vehettek részt ezen a megmérettetésen: Fekete Ágnes 5.o., Horváth Dóra 5.o., Dávid Ildikó 6.o., Turi Fanni 6.o. Hermeczi Anna 7.o. A versenyzőknek egy tollbamondást kellett megírniuk, majd egy nyelvtani tesztet oldottak meg. Évfolyamonként értékelték a gyerekeket, s a verseny szabályainak megfelelően minden évfolyamról az első helyezett vehet majd részt a megyei fordulón, amit április közepén rendeznek meg.

A hatodikosok között Turi Fanni 1. helyezett lett, tehát korosztályából ő jutott tovább a megyei szintű versenyre. Dávid Ildikó 2. helyezést ért el, Fekete Ágnes pedig 3. helyezett lett az ötödikesek közözött.

A tanulók felkészítő tanárai Urbanovich Andrásné, Vargáné Orvos Judit és Gyányi Mariann. Valamennyi versenyzőnek és felkészítő tanáraiknak gratulálunk, a továbbjutó Turi Fanninak eredményes felkészülést, és a rangos megyei fordulóra sok sikert kívánunk!

Békés megyei monda- és mesemondó találkozón jártunk

 

A Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális Iroda és az Életfa Kulturális Alapítvány 2010 február 19-én Békésen rendezte meg idén a Békés megyei monda- és mesemondó találkozót. Valójában verseny jellege is volt ennek a találkozónak, hiszen korosztályonként hirdettek első három helyezettet. Az általános iskolások mellett középiskolások is szerepeltek, közel hetven diák mondott mondát vagy mesét a szakértő zsűri előtt. A kora délelőtt kezdődő verseny délután négy óráig tartott, és igazán színvonalas produkciókat adtak elő a gyerekek

                 Intézményünk, az Általános Művelődési Központ tanulói is beneveztek a versenyre. Az alsó tagozatosok kategóriájában Takács Nóra, aki a művészeti iskola drámatagozatos növendéke is, a Gömbic című mesével 2. helyezést ért el. Felkészítő tanára Boldis Julianna drámapedagógus. A felső tagozatosok tanulók között Farmasi Fanni 7.a osztályos tanuló (felkészítő tanára Czudor Lászlóné), a Bolondos Gyurka című mesét mondta el, és 3. helyezett lett. Mind a ketten értékes tárgyjutalomban részesültek, és meghívást kaptak a IV. Dél-alföldi monda- és mesemondó területi versenyre, amely 2010. március 6-án kerül megrendezésre a Békés Városi Kulturális Központban.

Elismerő oklevelet kapott intézményünk többi versenyzője is: Micskei Maja, Borbíró Koppány, Borbíró Bíborka, Szabó Ágnes, Olasz Csilla, Kecse Hermina, Borók Andrea, Szokolai Szabina.

Valamennyi résztvevőnek gratulálunk, a továbbjutóknak eredményes felkészülést, és a rangos eseményen sikeres szereplést kívánunk!

 

 

 

 

 

 

Témahét az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységében

 

Dévaványa Város Önkormányzatának pályázatát is támogatásra megfelelőnek ítélték az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program rendszerében. Ennek megfelelően az infrastrukturális fejlesztések mellett tartalmi fejlesztésekre is lehetőség nyílott a „Pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése a dévaványai ÁMK-ban” című, TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0068 kódszámú pályázatnak köszönhetően.

Számtalan új módszert ismertünk meg az elmúlt hónapokban, melyeket kollégáink a napi nevelő-oktató munkájukba fokozatosan beépítenek.

A kompetencia alapú oktatásnak két sajátos formáját – témahét, projektmódszer – az egész iskolai nevelés-oktatás szintjén is bevezettük.

A témahetet március utolsó hetében, a projektmódszert majd április végén, május elején tartjuk.

Ennek az oktatási formának annyiban már vannak hagyományai intézményünkben, hogy témanapot már egy évtizede rendezünk minden tanévben. Az idén azonban nem csak egy napot tudunk ennek a munkaformának szentelni.

A témanap, illetve a témahét azt jelenti, hogy a tanórákat nem a megszokott órarend szerint tartjuk, hanem egy téma köré szervezzük. A téma kiválasztásában hagyományaink szerint a tanulók és a pedagógusok közösen döntenek. Az idei a tanévben a téma: a szeretet.

Így tehát március 29-től minden tanóra a szeretetről szól. Ilyenkor látszik csak igazán, hogy a tantárgyi keretekbe szorított ismeretek mennyire össze tudnak fonódni. Az nem meglepő, hogy a művészeti órákon vagy az irodalomban szó eshet a szeretetről, vagy történelemből tanulhatunk szeretetre méltó uralkodókról, de kiderült, hogy a természettudományos jelenségek mögött is ott lapulhat a kölcsönös vonzalom.

Minden szaktanár a szeretet köré szervezi ezen a héten az óráit, és ami a másik fontos sajátossága ennek a munkaformának, a gyerekek maguk dönthetik el azt, hogy melyik órán milyen foglalkozáson szeretnének részt venni. A témahét előtti napokban mindenkinek lehetősége nyílott arra, hogy feliratkozzon az egyes órákra, ami nagy izgalommal és lelkesedéssel töltött el még olyan gyerekeket is, akik egyébként nem találják az iskolát túlságosan izgalmasnak. A szabad választásnak köszönhetően különböző életkorú gyerekek ülnek majd együtt a tantermekben, sport- vagy kézműves foglalkozáson vesznek részt. Egy tanórának sem földrajz, történelem vagy fizika lesz a neve, hanem olyasmi,  mint például Beszédes jelek – szerelmi jelbeszéd, A keresztényi szeretet, Történelmi személyek kedvenc állatai, Szeretem a protont! – savak és bázisok, és még folytathatnánk a sort.

A témahét részletes programja elolvasható a http://devavanya-amk.fw.hu oldalon, illetve a foglalkozásokon készített képeket is itt fogjuk elhelyezni.

 

2010. március 29.

 

 

 

 

 

 

Projekt hetek az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységében

2010. április 16 – május 7.

 

Dévaványa Város Önkormányzatának pályázatát is támogatásra megfelelőnek ítélték az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program rendszerében. Ennek megfelelően az infrastrukturális fejlesztések mellett tartalmi fejlesztésekre is lehetőség nyílott a „Pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése a dévaványai ÁMK-ban” című, TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0068 kódszámú pályázatnak köszönhetően.

 

Számtalan új módszert ismertünk meg az elmúlt hónapokban, melyeket kollégáink a napi nevelő-oktató munkájukba fokozatosan beépítenek.

A kompetencia alapú oktatásnak két sajátos formáját az egész iskolai nevelés-képzés szintjén is bevezettük. A témahetet – melyen az oktatást nem a hagyományos tanrend, hanem egy bizonyos téma, most épp a szeretet köré szerveztük – március utolsó hetében tartottuk meg.

A másik nagyszabású munkamódszer, a projektmódszer április 16. és május 7. között zajlik majd az iskola falain belül – és kívül!

A projektmódszer lényege, hogy a tanulócsoportok egy bizonyos ideig – nálunk most három hétig – foglalkoznak egy témával, dolgoznak egy feladaton. A projekt befejeztével egy produktumot tud majd felmutatni minden osztály.

Az idei tanévben a projektünk témája: Dévaványa helytörténete, jelene és jövője. A témához kapcsolódóan az osztályok tanáraik vezetésével mini-projekteken dolgoznak, melyek között például a következő témákat találhatjuk: Így tanultak régen Dévaványán – kiállítás rendezése; Dévaványa templomai – makett készítés; Hangszerkészítés – Kádár Ferenc élete – hangszeres bemutató; Dévaványa legöregebb embere – interjúkészítés; Dévaványai családnevek, ragadványnevek – kiadvány készítése; A Sárrét növény- és állatvilága – rajzos album; A ványai juhbehajtás dramatizálása – színdarab bemutatása; Népdalok gyűjtése – bemutató.

Ez csak néhány példa, hiszen minden tanulócsoport más-más témát választott. A kiválasztott feladaton aztán naponta legalább egy órát dolgozunk majd a gyerekekkel közösen, és a legutolsó napon bemutatjuk egymásnak, mit is csináltunk három hétig.

A projekt témája miatt nem csak az iskolán belül kell majd tevékenykednünk, hiszen az információk, tárgyak gyűjtéséhez szükségünk lesz külső segítségre is, a dévaványai emberek támogatására is.

Már a projektnyitó rendezvényünk (április 16., péntek) is az iskola épületén kívüli eseményeket is magába foglal, melynek tartalma és formája egyelőre maradjon meglepetés, de reméljük, a szülők, nagyszülők és minden dévaványai lakos tetszését elnyeri majd!

A projektzáró napunk pedig (május 7., péntek) még számunkra is tartogat meglepetést és izgalmakat, hiszen ekkor tudjuk majd egymásnak megmutatni, bemutatni ez elkészített kiadványokat, plakátokat, kiállításokat, megtanult népdalokat, gyermekjátékokat.

Reméljük, ezekben a hétekben az időjárás is kedvezni fog nekünk, hiszen nagyon sok terepmunka is vár ránk, és gyakran adódhat az, hogy iskolánk tanulói bekopognak egy-egy idős személyhez, hogy a régi Dévaványáról kérdezősködhessenek. Biztosan találkoznak majd olyan gyerekekkel is, akik lefényképeznek, lerajzolnak egy-egy szép épületet, a kiállításokhoz kölcsönkérnek egy-két régi tárgyat.

Bízunk abban, hogy amellett, hogy ezen a három héten nagyon sokat tanulhatunk majd a régi dokumentumokból, egymástól és a dévaványaiaktól, emlékezetes, szép pillanatokat tölthetünk majd együtt.

A programokról folyamatosan fényképek is készülnek, melyek a http://devavanya-amk.fw.hu weboldalon tekinthetők meg. A részletes program is elolvasható itt.

 

2010. március

®

2010. ÁPRILISI HÍREK

 

Ki mit tud?

 

Április 9-én rendeztük meg az idei tanév Ki mit tud? –ját, az iskola épületének felújítása miatt nem a tornatermünkben, hanem a művelődés ház színháztermében. Az új helyszínen is nagyon jó hangulatú, kellemes délutánt tölthettek el azok, akik nézőként vagy szereplőként részt vettek a rendezvényen. A színpad még emelte is a produkciót fényét, nagyon jól sikerült műsorszámokat láthattunk. A zsűri tagjai Papp Endréné, Zellerné Szabó Anikó, Ignáczné Mészáros Éva, Gyányi Mariann és Bogya Elemér – Öcsi bácsi – voltak, akiknek ez úton szeretnénk megköszönni munkájukat.

Különböző kategóriákban léptek színre a gyerekek. A versmondók között Borbíró Aletta (8.b) lett az első, de nagyon szépen szerepelt Borók Andrea, Farmasi Fanni, és Balog Márta osztályos tanuló is.

Hangszeres zene kategóriában Kiss Helga és Csatári Judit zongorás produkcióját értékelte legjobbnak a zsűri, különdíjat kapott Czudor Zsuzsa hegedűjátékáért. Nagyon szép perceket szereztek a hallgatóságnak zenéjükkel, illetve énekükkel a Csengettyűzenekar tagjai, az ÁMK gyermekkara, Erdei Virág, Séllei Aliz, Olasz Dóra, Máté Kinga és Kovács István.

Jelenet kategóriában négy műsorszámot nézhettünk végig, a művészeti iskola színjátszóinak három jelenetét, ők lettek az elsők, illetve a 7.a osztály produkcióját.

Tánc kategóriában a Kisgöncöl néptánccsoport jászsági tánccal nyerte el az első helyezést, de igazán színvonalas volt a társastánc csoport két formációja is, ők bécsi kerengőt, majd cha-cha-chát mutattak be.

Borbíró Aletta és Borók Andrea színvonalas produkciójukkal elnyerték azt a lehetőséget is, hogy intézményünket képviselhessék a szeghalmi és a vésztői területi vers- és prózamondó versenyen.

A szép produkciók mögött nagyon sok munka van a gyerekek és felkészítő tanáraik részéről is, akik a következők voltak: Boldis Julianna, Czudor Lászlóné, Gyányi Mariann, Tóth Veronika, Rudokász Diána, Erdeiné Mucsi Márta, Erdei Attila, Papp Endréné, Kovács Sándor, Csapó Béla, Perei Ágnes.

A gyerekeknek és felkészítőiknek köszönjük a részvételt, és további szép sikereket kívánunk!

 

®

 

*****

 

Versenyek

 

Az országos német verseny megyei fordulója is lezajlott. Ezen a versenyen két tanuló is részt vehetett az előzetesen elért eredményeiknek köszönhetően. A feladat két részből állt, egy tesztet kellett megoldaniuk a versenyzőknek, illetve egy szövegalkotási feladatot kaptak. A teszten 35 pontot lehetett elérni, Farmasi Márk 30 pontot kapott, Dobák Diána pedig elérte a maximum pontszámot. Így Dia azon esélyesek közé került, akiket behívhatnak majd az országos fordulóra, amit Szolnokon rendeznek meg májusban. Itt évfolyamonként húsz-húsz tanuló versenyezhet. Gratulálunk az eddigi – kimagaslónak mondható eredményekhez – a gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak is, Ignáczné Mészáros Évának és Szelei Gabriellának.

 

A vésztői általános iskola területi versmondó versenyén Borbíró Aletta 8. b osztályos tanuló képviselte a Ványai Ambrus Általános Iskola felső tagozatát.

Szeghalmon a területi prózamondó versenyen Borók Andrea 5. a osztályos tanuló vehetett részt. Bár helyezést nem ért el egyik diákunk sem, a versenyeken szépen szerepeltek, gratulálunk mindkettőjüknek, és további sikereket kívánunk.

 

A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény és a Múzeumbarátok Köre az idén is megrendezték Váradi Andrásné vezetésével és irányításával nyelvi-irodalmi versenyüket. Az előzetes fordulók során diákjaink örömmel olvasgatták Mikszáth műveit, böngészték a kézikönyveket, keresgéltek az interneten, hogy meg tudják fejteni a leleményes feladványokat. A hangulatos szóbeli fordulón érdekes feladatokat oldhattak meg, és nem csak a behívott versenyzők, hanem a közönség is. Köszönjük a szervezőknek ezt a versenyt, tapasztalataink szerint azok is szívesen foglalkoztak egy kicsit többet a nyelvtannal és az irodalommal, akik egyébként nem érzik közel magukhoz ezt a két tárgyat. Reméljük, jövőre is találnak ki, szerveznek nekünk ilyen játékot, amit máris nagyon várunk!

A szóbeli verseny győztesei azonban a jutalomkirándulást várják, hiszen a legjobbak szép könyvajándékok mellett egy Nógrád megyei utazást nyertek. Gratulálunk!

 

 

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

 

2010. március 25-én második alkalommal került megrendezésre iskolánkban népdaléneklési verseny. A kellemes, vidám hangulatú délutánon 39 éneklő gyermeket kísért nagy figyelemmel a négytagú zsűri, mely iskolánk hozzáértő tanáraiból állt: Tóth Veronika, Urbanovich Andrásné, Papp Endréné, Varga Istvánné.

A sok szép magyar népdal elhangzása után a zsűri értékelése következett, ahol természetesen a négy meghirdetett kategóriában eredményt hirdetett. A 2-8.osztályos gyerekek közül az első helyezést elérők – Fekécs Eszter, Nagy Emese, Horváth Luca, Séllei Aliz, Erdei Virág, Horváth Fanni, Jámbor László – különdíja, jutalma egy videofelvétel lett, melyet minden kedves érdeklődő megtekinthet iskolánk internetes oldalán. (http://devavanya-amk.fw.hu )

 

Erdei Attila

 

 

****

 

Projekthetek az ÁMK-ban

 

A dévaványai lakosok tapasztalhatták, az elmúlt napokban sok gyereket látni az utcákon, akik időnként meglepő kérdéseket tesznek fel akár ismeretlen felnőtteknek is, mint például: „Néni, kérem, hány évesnek tetszik lenni?”, vagy: „Lefényképezhetjük a nénit? Mert mi a dévaványai idősek öltözködését szeretnénk megismerni!” De van, aki, máris kitűnő náddudát tud készíteni, majdnem úgy, mint egykor Kádár Ferenc bácsi. Egy osztály már megszerezte a templomok tervrajzának másolatát, hogy pontosan el tudják készíteni az eredeti kicsinyített mását. Egy másik csapat gyerek egy hajnalon egy gazda birkáinak a nyírását tanulmányozta és filmezte. De sorolhatnánk még a szokatlan ténykedéseket. Szokatlan, de kétség kívül hasznos, hiszen ez is a tanulás egyik formája.

A projektnyitó napon szekéren utaztak végig a városon kikiáltóink, Pap Tibor (5.o) technikusként működött közre, Balogh István (6.o) kitartó dobolással hívta fel a járókelők figyelmét. Körömi Sándor kollégánk felügyelete mellett pedig két szép hangú leány, Szokolai Szabina (7.o) és Erdei Virág (6.o) kiáltotta ki a hírt, miszerint projekthetek kezdődnek intézményünkben, ami a TÁMOP 3.1.4 keretein belül valósul meg. A szekeret Bukva Miklós bácsi hajtotta, köszönjük közreműködését.

A projektzáró nap nyilvános lesz, ahol minden érdeklődőnek szeretnénk bemutatni, elmesélni mit is alkottunk három héten keresztül. A projektzáró nap időpontja: május 8., helyszín: művelődés ház.

A projektnyitó napról, készült képeket megtekinthetik intézményünk honlapján: http://devavanya-amk.fw.hu

Ezen az oldalon más eseményekről is tájékozódhatnak az érdeklődők, korábbi rendezvényeinkről képeket, videókat is láthatnak.

 

®

A „káosztól” az eredményig – avagy egy projekt sikerének titkai

 

„A projektek létezése egy szervezetben világos jelzése annak, hogy a szervezet változásban van, és meg akar felelni a változó jövőbeni környezetének” – idézte bevezetőben D. I. Cleland angol kutató gondolatát Plesovszkiné Ujfaluczki Judit  intézményi folyamat-tanácsadó Dévaványán, a TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) 3.1.4 - „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” projektzáró rendezvényén.

A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését szolgáló projekt – amelynek megvalósításához mintegy 57 millió forint pályázati pénzt nyertek – összegzésére a szintén pályázati pénzből (260 millió forint) frissen felújított Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében került sor, ahol a főszereplők, a tantestület tagjai és a projekt megvalósításában résztvevők voltak jelen. Elsőként Pap Tibor polgármester méltatta a projektben tevékenykedők munkáját, majd a fent említett bevezetővel kezdetét vette a szakmai összegzés.

– Tudjuk, hogy minden válságból a kivezető út egyik szegmense a humánerő-forrásba fektetett tőke, a gyermekbe, a jövőbe fektetett tőke – mondta a projekt intézményi folyamat-tanácsadójaként Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, – aki a megyei fenntartású, mezőkovácsházi székhelyű Hunyadi János Közoktatási Intézmény igazgatója. Emlékeztetett a kezdetekre, a „káosz” időszakára, amikor minden áttekinthetetlennek tűnt, majd tisztult a kép. Az iskolaépület felújításával párhuzamosan tartalomfejlesztést kellett megvalósítania az általános iskolának. Ez a Társadalmi Megújulás Programja, a TÁMOP keretében a 3. prioritásban fogalmazódik meg, kitűzve az egész életen át tartó tanulás stratégiáját az eredményesség, a hatékonyság jegyében, a minőségi hozzáférés biztosítása, az egyenlő hozzáférés reményében.

A projekt keretében a Ványai Ambrus Általános iskola azt célozta meg, hogy nyitottá teszi az intézményét; a hagyományos iskolai keretek közül kilépve nem csak a településnek, hanem a térségnek is olyan szolgáltató központja kíván lenni, amely példát mutat, mintát kínál a környező közoktatási partnereknek, és eredményességével segíti az itt élő családokat, az itt tanuló fiatalokat. A projekt céljai között szerepelt oktatási programok, új és változatos tanulás- illetve oktatásszervezési eljárások bevezetése; a módszertani kultúra fejlesztése, korszerűsítése; szervezetfejlesztés, a pedagógusok innovációja és a dokumentációk módosítása. Ezeket sikerült úgy testre szabni, hogy abból az itt dolgozó közösség és a tanulók profitáljanak. A képzésekben 68 iskolai pedagógus és 8 óvodapedagógus vett részt.

 

Mi változott az intézményben? Plesovszkiné Judit a következőkben foglalta össze az eredményeket. Változott a tárgyi környezet, az oktatásszervezés, a tanulás-szervezés, új értékelési módozatokkal ismerkedtek meg, változtak a tantárgyi programok, megújult a módszertani kultúra, új programcsomagokkal tanultak meg dolgozni. Megélénkült a kommunikáció, a PR tevékenység, megújult az iskolai honlap, ezáltal javult az intézmény ismertsége. 

A szervezetfejlesztés volt az egyik kardinális kérdés, az, hogy maga a szervezeti kultúra képes-e megújulni? Ez az a feladat, amit egyedül egy vezető, egy vezetési kollektíva nem tud megvalósítani, csak elindítja a folyamatot. Ehhez kellett, és jó partnernek bizonyult maga a tantestület, a szülők, a diákok, és a fenntartó.

– Nagy és tartalmas munka volt, aminek nincs vége, a mostani projektzáró csak egy fontos állomás. A „káosz”-ból nem születettek volna ezek az eredmények egy innovatív tantestület, a projektet kezdettől támogató polgármester, és az agilis igazgatóasszony, Baloghné Berényi Erzsébet nélkül, köszönet mindenkinek az együttműködésért – mondta Plesovszkiné Ujfaluczki Judit folyamat-tanácsadó.

A továbbiakban Szabó Istvánné mint az óvodai feladat-ellátási hely folyamat-tanácsadója összegezte a projektmunkát, Bereczki Andrásné az óvoda, Domján Mária a felső tagozat, Saly Erika pedig az alsó tagozat szakmai vezetőjeként számolt be a projektmunkáról, a bontakozó eredményeken, az egész várost megmozgató projektprogramokon át a sikerig.

A projektzáró rendezvény résztvevői azzal a jó érzéssel kezdhették az új tanévet, hogy nem csak az iskola, hanem ők maguk is megújultak, gazdagodtak.

 

  

2011/12-es tanév

Liszt-vetélkedő